Filter

Vybrané filtre


Odstránenie úlomkov:

V zime môže zamrznutie záhradných ciest, chodníkov, schodov, vjazdov do garáží a iných spevnených plôch spôsobiť nehody. Namiesto solenia ponúkame v tejto kategórii iné ekologické materiály, ako je protišmykový zeolit, odmrazovacie vločky alebo odmrazovacie hnojivo bez chloridu sodného, ktoré v zime pôsobí ako odmrazovač a na jar ako živina.